Wallendahl legatene

Kjøbmann Ellert Wallendahls Legat Til Bergens By´s Vel 

Legatet ble opprettet i 1968 i henhold til fru Signy Wallendahls testament av        10 april 1956. Signy Wallendahl døde 30. januar 1966.
Legatets formål er:
  1. Støtte til fremme av musikklivet i Bergen fortrinnsvis til beste for Musikkselskapet "Harmonien"
  2. Støtte til "Det norske selskap til skibbrudnes redning" Redningsskøytenes Gavefond
  3. Støtte til Norges Blindeforbund, Hordaland Fylkeslag
  4. Støtte til Dyrebeskyttelsen i Bergen
  5. Hjelp til personer som bidrag til opphold ved klinikk eller kurssted, eller under rekonvalesens
  6. Hjelp til personer fra Bergen eller nærmeste omegn under utdannelse i praktisk retning til stillinger innen næringslivet.

Det vil være mulig å søke på en legatporsjon som beskrevet i punkt 5 og 6.
På søknad vedrørende punkt 5 må legeattest og ligningsattest vedlegges søknaden
På søknad vedrørende punkt 6 må opptaksbevis for studieplass og ligningsattest vedlegges søknaden

Søknad på punkt 6 skrives på søknadskjema for utdanning  Søknad på punkt 5 skrives på Standardskjema. Disse kan lastes ned fra denne siden eller fås utlevert i resepsjonen, Bergen Rådhus

Disse legatporsjonene vil bli utlyst i Bergens Tidende siste lørdag i juli, og søknadsfrist er 31 august

Søknader sendes til

Kjøpmann Ellert Wallendahls Legat
v/Terje Persson
Postboks 25
5327 HauglandshellaSigny og Ellert Wallendahls Legat

Legatet ble opprettet i 1968 i henhold til fru Signy Wallendahls testament av        10 april 1956. Signy Wallendahl døde 30. januar 1966.
Legatets formål er:
Gi støtte til verdige trengende menn eller kvinner i Bergen og nærmeste omegn, som har kjent bedre dager og hvis stilling er slik at de har vanskelig for å be fremmende om hjelp. (Pauvres honteux)

Ligningsattest vedlegges søknaden

Søknad skrives på Standardskjema. Disse kan lastes ned fra denne siden eller fås utlevert i resepsjonen, Bergen Rådhus

Disse legatporsjonene vil bli utlyst i Bergens Tidende siste lørdag i april, og søknadsfrist er 31 mai.

Søknader sendes til

Signy og Ellert Wallendahls Legat
v/Terje Persson
Postboks 25
5327 Hauglandshella